[UNOFFICIAL MV] สิ่งดีดี – GOOSE : AP5701 MCT RMUTT

[UNOFFICIAL MV] สิ่งดีดี – GOOSE : AP5701 MCT RMUTT from youtube by JIRAPAT T.
related video : กอดไม่ได้ - Bedroom Audio (Unofficial MV)
related video : ใจกังวล - ธัญญ่า อาร์ สยาม [ Unofficial MV ]
มิวสิควิดีโอนี้ผลิตเพื่อใช้ในการศึกษาเท่­านั้น
รายวิชาการผลิตโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางเว็ป

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี