Bình Luận CF : Nghịch MAP AI đầu tiên " Thung Lũng Chết " ◢Rùa Ngáo◣

Bình Luận CF : Nghịch MAP AI đầu tiên " Thung Lũng Chết " ◢Rùa Ngáo◣ from youtube by Rùa Ngáo
related video : Bình Luận CF | Fly Troll Zombie | TQ97 gặp Tiền zombiev4
related video : [ Bình Luận CF ] VIP Quan Vũ đi đổi súng - Tiền Zombie v4
A/E ủng hộ "Mì Tôm" Cho mình thì:
Donate: https://vrdonate.vn/ruangao
Fanpage : https://goo.gl/XNaaZe
╔═╦╗╔╦═╦═╦╦╦╦╗╔═╦══╦═╗
║╚╣║║║╚╣╔╣╔╣║╚╣═╬╗╔╣═╣
╠╗║╚╝╠╗║╚╣║║║║║═╣║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝╚╝╚═╝