Bình Luận CF : Nghịch MAP AI đầu tiên " Thung Lũng Chết " ◢Rùa Ngáo◣

Bình Luận CF : Nghịch MAP AI đầu tiên " Thung Lũng Chết " ◢Rùa Ngáo◣ from youtube by Rùa Ngáo
related video : Bình Luận CF : Quẩy 1 Set Gold Phoenix (AK-47) Zombie4
related video : [Bình Luận CF ] Test khẩu súng mới STG44 - hàng Ai ngon Nhất từ trước đến giờ
A/E ủng hộ "Mì Tôm" Cho mình thì:
Donate: https://vrdonate.vn/ruangao
Fanpage : https://goo.gl/XNaaZe
╔═╦╗╔╦═╦═╦╦╦╦╗╔═╦══╦═╗
║╚╣║║║╚╣╔╣╔╣║╚╣═╬╗╔╣═╣
╠╗║╚╝╠╗║╚╣║║║║║═╣║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝╚╝╚═╝